Om oss

Nykterhetsgården Lönnen ägs och drivs av en ideell förening bestående av IOGT-NTO rörelsen i Borås och Borås MHF avdelning.

Under åren 1988-1999 bedrev nykterhetsrörelsen i Borås sin verksamhet i fd. Teknisk elevhem sedermera döpt till Globen. Arbetet med att få ekonomi på fastigheten blev tyngre och krävde stora insatser av såväl anställd personal och ideella krafter och man beslöt därför att sälja fastigheten Globen. Genom den fastighetsmäklare som anlitats för försäljningen fick vi vetskap om att gamla Soldathemmet var till salu. Efter inspektion och överläggningar med berörda parter blev slutsatsen att denna sutterängbyggda fastighet på drygt 1000 kvm skulle passa bra för vår verksamhet.

Kontrakt skrevs i slutet av 1999 med tillträdesdag den 31 januari 2000. Efter en utlyst namntävling beslöts att vi skulle döpa huset till ”Nykterhetsgården Lönnen”. Huset är vackert beläget på en höjd strax utanför centrum med en fantastisk utsikt utöver staden Borås.

Vi fick nu lämpliga lokaler för verksamheten inom Borås IOGT-NTO kretsen innefattande både Junis och UNF,  Borås MHF:s avdelning och studielokaler samt expedition för NBV. I fastigheten har Älvsborgs distrikt av IOGT-NTO, Junis, UNF och NSF sin distriktsexpedition. Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och MHF Region Väst har kontor i fastigheten. I huset finns det totalt 15 anställda inom nykterhetsrörelsens olika verksamheter som har sina arbetsplatser här.

Glädjande är att såväl UNF-förbundet, NSF förbundet och IOGT-NTO förbundet har valt att hyra kontor för varsin fältkonsulent i huset. Utöver de anställdas kontor och NBV:s studielokaler inrymmer fastigheten lokaler särskilt anpassade för ungdomsverksamheten och övrig föreningsverksamhet. Huset kan tillhandahålla verksamhetslokaler för den egna verksamheten kostnadsfritt tack vare mycket extern konferenslokalsuthyrning.

Fastigheten var i gott skick men vissa förändringar och förbättringar har gjorts under årens lopp. Ett stort och omfattande arbete var när vi bytte ut det platta taket på fastigheten mot ett traditionellt sadeltak. I samband med detta installerades det bergvärme som uppvärmning samt värmeåtervinning på ventilationen. Handikappsanpassning av entréerna och installation av handikappshiss emellan våningsplanen i fastigheten. Dessa investeringar och åtgärder möjliggjordes tack vare bidrag ifrån Boverket och lån ifrån Borås Stad. Investeringen med bergvärme och värmeåtervinning har inneburit att fastigheten har fått en avsevärt kostnadseffektivare driftskostnad än tidigare.