Verksamhet i huset

Lokalerna i huset är idag fyllda av verksamhet av olika slag.

Möten varje månad i huset

Föreningen IOGT-NTO 308 Borås som är den största föreningen i Borås har möten varje månad i huset.

Vid några tillfällen arrangeras musik/kulturcaféer som självklart är öppna för allmänheten. Under årens lopp har många musiker, sångare och föreläsare engagerats. Nämnas kan några som medverkat nämligen Mats Löwing, Helges orkester, Gesebols Stompeband, Marie Arturén m.fl. Kaféerna är mycket uppskattade och besöks av mellan 40-150 personer vid varje tillfälle, varav en stor del av besökarna är allmänhet som ej är medlemmar inom nykterhetsrörelsen.    

MHF:s Boråsavdelning & IOGT-NTO 308 samverkar kring verksamheten.
Därtill kommer kurser och utbildningar som genomförs.